Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Clarissa Bisschop, Natascha Hemmes en Rita Joustra.

Zij nemen alle voorkomende werkzaamheden voor hun rekening.


Fivelruiters telefoon: 06-42401827